Utveckling av 3D-modeller

Utveckling av 3D-modeller och ritningar av delar, mekanismer med hjälp av SolidWorks, detta gör det möjligt för oss att utvärdera dessa eller andra designlösningar med tanke på de viktigaste konsumentkvaliteterna för en framtida produkt även i detaljen för detaljerad design. Som ett resultat utförs arbetet med minimal ansträngning och maximal kvalitet.

Enligt någon teknisk ritning eller “skiss” med storlek av objektet kommer vi att göra solid-state 3D-modeller (CAD-modeller). Formatet för den resulterande modellen: STEP (.stp, .step), SOLIDWORKS (.sldprt), Parasolid (.xt, .x_b), IGES (.igs)