Detaljer av aluminium och stål

Elektropläteringsbeläggningar används för att minska metallförlust och skydda produkter från korrosion, vilket erhålles genom att avsätta ett metallskikt från elektrolyter som innehåller joner av en given metall på ytan av detaljer.

Möjligheten att kontrollera tjockleken på skiktet genom att ändra processens längd och strömtäthet.